Shiba - B-litter

Shiba combination

General information

Picture of parents of the Shiba B-litter

Photos parents

Sutamuroku Youuto
Red Shiba male
Red Shiba male Red Shiba male
Shitonuba Shine Ya Light
Red Shiba female

Pedigree for the Shiba - B-litter

Sutamuroku Youuto Stämmlocks Katashi We-Sedso Unryu Yamatochoushuu Go Fuji No Numayamas
Fukume Go Enshuu Hirosesou
Homare No Kochou Go Takahirasou Katsutoyo Go Yaizu Naruokasou
Homare No Fuurin Go Takahirasou
We-Sedso Fantasy Goes Black We-Sedso On Black Fire Kurounryuu Go Enshuu Hirosesou
We-Sedso Candle In The Wind
Kogikuhime Go Noto Nakasho Kurofukugembou Go Nagisasou
Yakkohime Go Shuueisou
Shitonuba Shine Ya Light Allaikha's Palawan Asahi No Ken Go Sanuki Wizumotosou Asahi Go Murakami Sakugaoka Kensha
Kenhi Go Sanuki Wizumotosou
Allaikha's L'Rocket Allaikha's F'Rocky Balboa
Vormund Pussy Galore
Shitonuba Amaterasu Omikami Jaklho Keep A Dream Unyour Pocket We-Sedso Go Nippo
Jaklho Future Road To Avalon
Handzimemesite Chizato Juhou Go Kuwana Mitomosou
Copperdots Shinko